Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján - szabadidőközpont és szálláshely létrehozásának céljára az alábbi ingatlanokat vásárolja meg Molnár Ágnes tulajdonostól:

-          18777/12 hrsz-ú, 1000m2 nagyságú beépítetlen terület     –  16.200.000,- Ft vételáron,

-          18777/13 hrsz-ú, 1000m2 nagyságú beépítetlen terület     –  16.200.000,- Ft vételáron,

-          18777/14 hrsz-ú, 1315m2 nagyságú telephely                    – 28.300.000,- Ft vételáron,

-          18777/15 hrsz-ú, 1000m2 nagyságú beépítetlen terület      – 14.200.000,- Ft vételáron,

-          18777/16 hrsz-ú, 351m2 nagyságú magánút                       -   2.800.000,- Ft vételáron,

azaz összesen:    4666m2 területet, 77.700.000,- Ft vételáron.

Az ingatlan vásárlásra a pénzügyi fedezet a 2017. évi költségvetés általános tartaléka terhére kerül átvezetésre.

Határidő: az adásvételi szerződések aláírására 90 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester