Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító a társasházakról szóló 2003. CXXXIII. tv. 28. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Érd, Molnár u. 46/A. szám alatti  24594 hrsz.-ú ingatlanon a  24594/A/1, 24594/A/2 és 24594/A/3 albetétek törlésével  a társasháztulajdont megszünteti. Az ingatlan megnevezése a társasház megszűnésével lakóház, udvarra változik.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: a határozat továbbítására 60 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester