1.    Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Kft. 2018. évi üzleti tervét elfogadja.

2.    Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi működéséhez szükséges önkormányzati finanszírozást 358.140.000 Ft összegben a mellékelt üzleti terv szerinti ütemezésben a társaság részére biztosítja, és felkéri a polgármestert, hogy a Kft.-vel a vonatkozó szerződést aláírja.

3.     A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Sport Kft. üzleti tervében foglalt önkormányzati finanszírozás összegét az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.

Határidő: - a határozat továbbítására: 2017. december 23.

- költségvetési rendelet-tervezet előkészítése

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester