Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal munkajogviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásainak keretösszegét 2018. évre a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (4) bekezdése alapján bruttó: 200.000,- Ft/fő összegben állapítja meg.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetésbe a béren kívüli juttatások előirányzatát ennek megfelelően terveztesse be.

Határidő: 2018. évi költségvetés tervezése

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester