Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2018. évre szóló köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célokat a következők szerint határozza meg:

1.      A Modern Városok Program keretében megkötött együttműködési megállapodás, illetve a Batthyány 2015-2020 elnevezésű városfejlesztési programcsomag megvalósításához szükséges feladatok elvégzése;

2.      A Modern Városok Programmal összefüggésben a helyi szociális ellátórendszer működési hatékonyságának növelése érdekében Komplex Szociális és Gyermekjóléti Intézmény megvalósítása, továbbá a biztonságos közlekedés elősegítése érdekében körforgalmú csomópont kiépítése a Vadlúd utcában;

3.      A 2018. évi országgyűlési képviselőválasztás jogszerű, szakszerű előkészítése és lebonyolítása;

4.      A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtása során a szabályszerűség, célszerűség, hatékonyság biztosítása, különös tekintettel a Modern Városok Program keretében megvalósuló beruházások szabályszerű elszámolására;

5.      A helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó elektronikus információs rendszerhez (ASP) történő 2019. január 1-ei csatlakozás szakmai előkészítése;

6.      A hatósági ügyek intézése során a szakszerűség, jogszerűség biztosítása, az eljárási határidők betartása, különös tekintettel az eljárási szabályrendszert megújító 2018. január 1. napján hatályba lépő új eljárásjogi kódex, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény előírásaira;

7.         Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései alapján az ügyek elektronikus intézésének biztosítása;

8.      Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszer működtetése, a soron következő felülvizsgálati audit sikeres lebonyolítása, a tanúsítvány fenntartása, valamint áttérés az ISO 9001:2015 szabványra.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester