Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése szolgáltatási szerződést köt Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatás biztosítására – legfeljebb három női és három férfi férőhelyre – 2018. január 1. napjától – 2018. március 31. napjáig tartó határozott időre 30.000,- Ft/hó készenléti díj, valamint a ténylegesen igénybevett férőhelyek és napok után fizetendő mindenkori intézményi térítési díj ellenében.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: a szerződés megkötésére30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester