1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az IkiDoki Betéti Társasággal (cégjegyzékszám: 13 06 061242, székhely: 2030 Érd, Erzsébet utca 78.) feladat-ellátási szerződést köt öt éves határozott időtartamra a 21. számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására. A feladatot személyesen ellátó háziorvos: dr. Antunovics Helga.

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy az IkiDoki Bt. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy az IkiDoki Bt. az Érd, Bajcsy Zs. út 143. szám alatt található rendelőt - mely az önkormányzat haszonélvezetében áll a háziorvosi feladatok ellátására a feladat-ellátási szerződés időtartamára - a továbbiakban is telephelyként működtesse. Hozzájárul továbbá, hogy azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa azzal, hogy a telephely működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terhelheti.

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester