Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében eljárva az Érd Városi Sport Egyesületet 2018. évben összesen 90 000 000,- Ft összegű támogatásban részesíti.

A Közgyűlés a támogatás összegéből 15 000 000, - Ft-ot a 2018. évi átmeneti költségvetésben biztosít, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a fennmaradó összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe terveztesse be.

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester