Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd, Fehérvári út 16. szám alatti, 17776 helyrajzi számú ingatlanon új egészségügyi szolgáltató épület megvalósítására vonatkozó célokmányt a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.

A Közgyűlés a beruházás megvalósításához az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére 32.810.298,- Ft-ot biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester