Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásaihoz a Szociális Gondozó Központ 2017. évi költségvetésében meghatározott személyi juttatásokon felül 11.008.925,- Ft-ot határozott idejű kereset-kiegészítés, valamint 3.533.775,- Ft-ot munkaruha juttatás jogcímen biztosít.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti összeg (14.562.700,- Ft) átvezetéséről - az általános tartalék terhére - a 2017. évi költségvetés következő módosítása során intézkedjen.

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester