1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagja a tulajdonostársaknak Tárnok Nagyközség Önkormányzatának valamint Diósd Város Önkormányzatának az ÉTH Kft. törzstőkéje 10-10%- át kitevő, egyenként 4.000.000,- Ft névértékű üzletrészét - vagy ezeknek a tulajdonosok által megvételre felkínált részét - legfeljebb névértéken megvásárolja.

2.  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a határozat 1. pontjában foglalt döntés szerinti üzletrész átruházási szerződéseket aláírja, és a Társaság taggyűlésén az ennek megfelelő társasági szerződés módosítását képviselje.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester