1.Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagja a törzstőke 80%- át kitevő, 32 millió forint névértékű üzletrészét megosztja az alábbi üzletrészekre:

1 db 24.000.000,- Ft azaz huszonnégymillió forint

1 db 8.000.000,- Ft azaz nyolcmillió forint.

2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagja a megosztással létrejött a törzstőke 20%-át kitevő 8 millió forint névértékű üzletrészt térítésmentes átadás jogcímén az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tulajdonába adja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pont szerinti hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása céljából.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a határozat 1. pontjában foglalt döntés végrehajtásához szükséges társasági szerződés módosítását - VI.6. pont törlését - a Társaság taggyűlésén képviselje, és ezt követően az üzletrész átruházási szerződést aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester