1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagja hozzájárul a társasági szerződés olyan tartalmú módosításához, mely szerint a felügyelőbizottság tagjait az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás jelöli, és a felügyelőbizottsági tagok megválasztásánál Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat a Társulással együtt szavaz.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a határozat 1. pontjában foglalt döntést a Társaság taggyűlésén képviselje, és az ennek megfelelő társasági szerződés módosítását aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester