Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. részére 2016. évben a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott támogatásokról szóló beszámolót elfogadja.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a beszámolót az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek küldje meg.

Határidő: határozat közlésére 2017. március 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester


 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester