közterületek elnevezéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja, valamint a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján – az alábbi közterületek elnevezéséről dönt:

Vízöntő út: 077/3, 26285/1, 26285/2 hrsz.

Tolmács utca: 0104, 092/4, 098/9, 092/5, 091/141 hrsz.

Délibáb utca: 092/7 hrsz.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges eljárást indítsa meg, és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: címregiszterben történő rögzítésre 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester