Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Szivárvány Óvoda 8/2016. (I.28.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. Ezzel egyidejűleg az Érdi Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 167/2016. (VI.23.) határozatát visszavonja.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő: a határozat továbbítására – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester