Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Modern Városok Program keretén belül az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda (2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b., hrsz.: 15803), valamint az Érdi Kincses Óvoda és az Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének (2030 Érd, Edit utca 3., hrsz.: 22552/18) II. ütemben meghatározott energetikai felújítását, és az ehhez szükséges 25 555 000 Ft saját forrást biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester