Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító, az Érdi Városfejlesztési és SzolgáltatóKorlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi egyszerűsített beszámolóját a kötelező mellékletekkel együtt elfogadja.

Az Alapítói ülés úgy dönt, hogy az adózott eredményből osztalékot nem fizet, a képződött eredményt az Alispán utca 2. szám alatti irodaépület külső munkáinak befejezésére, továbbá a társaság vagyonkezelésében álló Diósdi út 14/b szám alatti ingatlan állagmegóvására fordítja.

Határidő: határozat továbbítására – 2017. május 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester