Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda, az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületeinek II. ütemű energetikai felújítására vonatkozó beruházási célokmányt a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester