1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagja indítványozza a Társaság felügyelőbizottsága jelenlegi tagjainak - Szabó Béla, Rónyai Gábor és Hegedűs Márta - 2017. május 31. napjával történő visszahívását.

2. A Közgyűlés 2017. június 1. napjával a Társaság felügyelőbizottsági tagjának jelöli:

Kőszegi Zoltánt, Dabas Város Polgármesterét

Pápai Mihályt, Gyál Város Polgármesterét, és

Szlahó Csabát, Vecsés Város Polgármesterét.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jelen határozatban foglalt döntést a Társaság taggyűlésén képviselje, és az ennek megfelelő társasági szerződés módosítását aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester