Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde felújításához szükséges „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázat benyújtásáról szóló 154/2016. (VI.23.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú, „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című felhívásra pályázatot nyújtott be „Az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének felújítása” címmel, VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 azonosítószámmal. Az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének felújítását (2030 Érd, Edit utca 3., hrsz.: 22552/18) mindösszesen 98 983 073,- Ft összköltséggel kívánja finanszírozni, melyből  85 647 686,- Ft-ot a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú pályázatból, 13 335 387,- Ft-ot pedig az 1408/2017. (VI.28.) Kormányhatározat terhére biztosít.”

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester