Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Ófalu egykori téglagyári területén kreatív pihenőközpont létrehozására vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

 

Melléklet a Közgyűlés 295/2017.(XI.30.) határozatához

CÉLOKMÁNY

1. A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Érd Ófalu egykori téglagyári területén kreatív pihenőközpont létrehozása

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

 

Ez a fejlesztési elem is egy későbbi nagyszabású Duna parti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházás megalapozását szolgálja, annak első lépései között szerepel. A terület közösségi célú hasznosítását jelenti, a megmaradt vasbeton vázszerkezet felújításával, a meglévő téglaépület átalakításával és környezetének rendezésével. A projektelem része a magasparti kilátóhely és egy Duna parti pihenőobjektum létrehozása.   Az Euro-Velo útvonal kiszolgáló létesítménye (kerékpáros pihenőhely, Euro-Velo Központ) a tervekben koncepció szinten kerül megoldásra.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

-     Meglévő téglaépület átalakítása:
24601 hrsz., Lke-1 építési övezet

-     Megmaradt vasbeton vázszerkezet felújítása, Duna parti pihenőobjektum:
24604 hrsz., Üü-1 építési övezet

-     Magasparti kilátóhely

25001 hrsz. Ev övezet
25030 hrsz. Mko-0 övezet

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

A műszaki megoldások a tervező által készített építési engedélyezési és kiviteli tervekben kerülnek meghatározásra.

Jelenleg a programkialakító tanulmányterv telepítési koncepciója áll rendelkezésre.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői  költségvetés, műszaki értékbecslés,  előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

 

Modern Városok Program pénzügyi munkaterve alapján 250.000.000,- Ft:

- Programkialakító tanulmányterv: 1.5x480.000 Ft+ÁFA= bruttó 914.400 Ft
(elkészült, önkormányzati költségvetésből, 3db tervre jutó összeg fele, másik fél összeg a Minaret közterület alakításánál szerepel)

- Építési engedélyezési és kiviteli terv:

tervezési díj 20.000.000 Ft+ÁFA=
bruttó 25.400.000 Ft

- Tervezői művezetés: bruttó 1.000.000 Ft

- Kivitelezés: bruttó 217.185.600 Ft

- Közbeszerzés: bruttó1.500.000 Ft

- Eszközbeszerzés: bruttó 3.000.000 Ft

- Egyéb költségek:
(műszaki ellenőr, organizáció, bonyolítás, tartalék) bruttó 1.000.000 Ft

A költség előzetes költségbecslés alapján került beállításra.

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

Központi költségvetési támogatás:

Modern Városok Programja terhére

.

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

-       A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

-       2/2016. számú polgármesteri utasítás

 

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

Építésügyi hatósági engedélyek (építési, használatbavételi)

Működéshez a szükséges engedélyek

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

A megvalósításhoz szükséges építési engedélyezési terv, kiviteli tervek, tervezői művezetés, indikatív árajánlat alapján bruttó 26.400.000, -Ft

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére

A meglévő kapacitásokat felül kell vizsgálni, a közmű szolgáltatókkal egyeztetni. A projekt kapcsolódik a Molnár utca közműfejlesztéséhez.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

13. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok

(várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Várható időpont: 2019. III. negyedév

14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok

fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

15. A beruházás gazdasági értékelése

(megtérülés ideje)

A projekt lezárását követően számolható ki.