Az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - az érdi 2656 hrsz.-ú, „kivett közterület” megnevezésű, 887 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlant közterületből kivonja és „kivett beépítetlen terület” megnevezéssel a forgalomképes üzleti vagyonba sorolja át.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a fenti változásnak az ingatlan-nyilvántartásban való átvezetését.

Határidő: a határozat továbbítására 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester