1.    Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a DELFINTEL Energiaellátási, Távközlési, Tervezési és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos 1/1 arányú tulajdonát képező érdi  22773/A/4 hrsz-ú, természetben a 2030 Érd, Felső u. 43. szám alatti társasházi ingatlanra a tulajdonos által Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat javára 25 éves időtartamra térítésmentesen alapított haszonélvezeti jogot elfogadja egészségügyi alapellátás közfeladatának körében három felnőtt háziorvosi körzet működésének biztosítása céljából.

2.    A Közgyűlés térítésmentes használati jogot biztosít az 1. pont szerinti ingatlanon a 2., 3. és a 4. számú felnőtt háziorvosi körzetben feladat-ellátási szerződéssel rendelkező háziorvossal.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződést és a háziorvosokkal kötendő haszonkölcsön szerződéseket a határozat 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal írja alá.

Határidő: 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester