1.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., képviseli: T. Mészáros András polgármester), mint a cégjegyzékbe 13-09-160121cégjegyzékszámon bejegyzett ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság(a továbbiakban: Társaság) tagja a társaság könyvvizsgálójának 2017. december 1-től 2019. május 31. napjáig az MVKI Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (cégjegyzék száma: Cg 01-09-889020; adószám: 14103151-2-43.; székhely: 1095 Budapest, Mester utca 28. B. 5/2.; kamarai nyt. szám:. 002474; a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: Hulik Veronika, anyja neve: lakóhely: kamarai tagszám:) jelöli.

2.    A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a határozatban foglalt döntést a Társaság taggyűlésén képviselje, és az ennek megfelelő társasági szerződés módosítását aláírja.

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester