Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző Iskolájának felújítására és bővítésérevonatkozó, jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármesterMelléklet a Közgyűlés 233/2017. (IX.28.) határozatához

CÉLOKMÁNY

1. A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Az Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző Iskolájának felújítása és bővítése (18872 hrsz., Ercsi út 8.)

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

 

A meglévő épületegységek közül a főépület megtartása mellett az összevont ingatlanon szakképző iskola bővítése új tantermek, új tornacsarnok (25x46m) és új, önálló műhelyház kialakításával, valamint a szakképzési centrum helyiségigényeinek biztosítása 12 fő részére. Szükséges az ingatlanon belül parkolóhelyek kialakítása, az összevont ingatlan kertészeti rendezése, kültéri sportpálya létrehozása.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

18872 hrsz., (2030 Érd, Ercsi út 8.)

A HÉSZ szerint Vt-2 besorolású

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

A tervező által készített engedélyes tervben található.

A meglévő épület anyaghasználat kerül alkalmazásra az új tantermeknél is, ezáltal biztosítva a folytonosságot. A tégla mint érték- és időtálló anyag hiteles üzenet az épület bővítésénél.

Ugyanakkor a meglévőtől eltérő szín jelzi a különböző korok eltérő lenyomatát. Az aula

folytatásában megjelenő kapumotívum azonban már mai technológia szülötte, és egyben visszautal az iskola tevékenységére: nagy műgonddal előállított, hullámzó fém lamellasor. Ugyanez az anyag folytatódik a műhelyház homlokzatán, letisztultabb formában: az egyszerű Z-elemek kétféle mélységgel készülnek, az épület sarkain történik váltás. Az iparosítottabb anyaghasználat az oktatás jellegére és közvetlenül az épületek tartalmára utal.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői  költségvetés, műszaki értékbecslés,  előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

 

Modern Városok Program pénzügyi munkaterve alapján 4.596.719.047 Ft:

- Építési engedélyezési terv: tervezési díj bruttó 32.000.000 Ft

- Kiviteli tervek, tervezői művezetés: bruttó 50.000.000 Ft

- Kivitelezés: bruttó 3.855.819.339 Ft

- Ingatlanvásárlás: bruttó 25.000.000 Ft

- Közbeszerzés: bruttó 4.000.000 Ft

- Eszközbeszerzés: bruttó 155.000.000 Ft

Egyéb költségek (műszaki ellenőr, organizáció, bonyolítás, tartalék) bruttó 474.899.708 Ft

A költség a tervezői költségbecslés alapján került beállításra.

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

Központi költségvetési támogatás:

Modern Városok Programja

1003/2016. (I.13.) Korm.hat.

1038/2016 (II.10.) Korm.hat.

1408/2017 (VI. 28.) Korm. hat.

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

-       A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

-       2/2016. számú polgármesteri utasítás

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

Építésügyi hatósági engedélyek (építési, használatbavételi)

Működéshez a szükséges engedélyek

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

 Kiviteli dokumentáció: br. 50.00.000 Ft

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére

A meglévő kapacitásokat felül kell vizsgálni, a közmű szolgáltatókkal egyeztetni.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

13. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Várható időpont: 2019. II. negyedév

14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása

Az üzemeltetési feladatokat az NGM látja el.

 

15. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje)

A projekt lezárását követően számolható ki.