Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Kerékpáros fejlesztés Érd városában” címmel az Érd, Tusculanum településrész és a településközpont közötti útvonalra  vonatkozóan (mely a Kossuth Lajos utca (hrsz.: 15677/3) folytatásaként a Rómer Flóris tér (hrsz.: 15677/2) - Széchenyi tér (hrsz.:13608/1) körforgalmak között húzódó Bethlen Gábor utcát (hrsz.:15369; 15264) jelenti),  mindösszesen 110 295 821 Ft beruházási összköltséggel, melyből 100.262.821,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázat, 10.033.000,- Ft-ot az 1003/2016. (I.13.) Korm. határozat terhére kíván finanszírozni.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester