1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézménynek 2017. október 1. napjától határozatlan időtartamra bérbe adja havi 400.000,- Ft/hó+Áfa összegért az érdi 22881/4 hrsz-ú és az érdi 24196 hrsz-ú ingatlanokat piac és vásár tartása céljából.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal a bérleti szerződést aláírja.

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester