Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése „Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban” című IKOP-3.1.0-15 kódszámú felhívásra történő pályázatának benyújtásáról szóló 160/2016. (VI.23.) határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester