Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2017. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összege 545.173. 000,- Ft.

 A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel kötendő szerződéseket aláírja.

A szerződések fedezete az önkormányzat átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 34/2016. (XII.23.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére biztosítja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.

Határidő: - a határozat továbbítására: 2017. február 5.

- költségvetési rendelet-tervezet előkészítése

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester