Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a VEKOP-6.3.3-16 kódszámú „Szociális szolgáltatások fejlesztése Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a 2030 Érd, Topoly utca 2. (20875 hrsz.) szám alatti ingatlanon található Időseket Ellátó Központ főépületének átalakításával és új szárny építésével megvalósuló Komplex Szociális és Gyermekjóléti Intézmény létrehozására, mindösszesen 3.325.038.038,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 1.100.000.000,- Ft-ot a VEKOP-6.3.3-16 kódszámú pályázatból, 2.225.038.038,- Ft-ot pedig a Modern Városok Program hazai forrásból kíván finanszírozni.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester