Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

131/2017. (IV.27.) határozata

a helyi önkormányzati költségvetési szervek belső kontrollrendszerének működéséről tett 2016. évi vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról

Tovább...

130/2017. (IV.27.) határozata

a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2016. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról

Tovább...

084/2017. (IV.27.) határozata

az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2016. évi beszámolójáról

Tovább...

085/2017. (IV.27.) határozata

a 4. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról


Tovább...

086/2017. (IV.27.) határozata

4. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

Tovább...

087/2017. (IV.27.) határozata

a 4. számú házi gyermekorvosi körzet finanszírozásának kiegészítéséről


Tovább...

088/2017. (IV.27.) határozata

az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványának elvonásáról

Tovább...

089/2017. (IV.27.) határozata

a 2016. évi beszámoló szerinti maradvány általános tartalékba helyezéséről

Tovább...

090/2017. (IV.27.) határozata

a Környezetvédelmi Alap 2016. év felhasználásáról

Tovább...

091/2017. (IV.27.) határozata

az Ifjúsági Önkormányzat Alapokmányának módosításáról

Tovább...

092/2017. (IV.27.) határozata

az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Tovább...

093/2017. (IV.27.) határozata

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről


Tovább...

094/2017. (IV.27.) határozata

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosításáról

Tovább...

095/2017. (IV.27.) határozata

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződése VIII.8.) pontjának módosításáról

Tovább...

096/2017. (IV.27.) határozata

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződése XII.1) pontjának módosításáról

Tovább...

097/2017. (IV.27.) határozata

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról

Tovább...

098/2017. (IV.27.) határozata

a város részterületeire vonatkozó Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, és Szabályozási Terv módosítása véleményezési eljárásának lezárásáról


Tovább...

099/2017. (IV.27.) határozata

Érd, Diósd és Törökbálint közös finanszírozásában közlekedési tanulmány készítéséről

Tovább...

100/2017. (IV.27.) határozata

az érdi 3264 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan közterületből való kivonásáról

Tovább...

101/2017. (IV.27.) határozata

az Érd, Tompa Mihály u. 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés megszüntetéséről

Tovább...

2017.04.27.

119/2017. (IV.27.) határozata

a VEKOP-6.1.1-15-RD2 felhívással kapcsolatosan a Döntés-előkészítő Bizottság által megküldött döntési javaslatokkal való egyetértésről

Tovább...

118/2017. (IV.27.) határozata

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

(„Új buszmegállók létesítése Érd Megyei Jogú Városban”)

Tovább...

117/2017. (IV.27.) határozata

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

(„Az Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópontjának fejlesztése”)


Tovább...

116/2017. (IV.27.) határozata

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

(„Az Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópontjának fejlesztése”)

Tovább...

115/2017. (IV.27.) határozata

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

(„Érd két pontján (Daróczi utca, Gárdonyi utca) forgalomirányított csomópont kiépítése”)

Tovább...

114/2017. (IV.27.) határozata

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

(„Az Érd, Felső utca egy szakaszának felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével”)

 

Tovább...

113/2017. (IV.27.) határozata

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

(„Az Érd, Budai – Diósdi utak turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése”)

Tovább...

112/2017. (IV.27.) határozata

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

(„Az Érd, Szent István - Damjanich-Tárnoki - Lőcsei utak körforgalmú csomópontjának fejlesztése”)

Tovább...

111/2017. (IV.27.) határozata

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

(„Az Érd, Elöljáró - Velencei utak forgalomirányított csomópontjainak fejlesztése”)

Tovább...

110/2017. (IV.27.) határozata

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

(„Az Érd, Fenyves - Parkvárosi intézmények megközelítését szolgáló útvonalak felújítása”)

Tovább...

109/2017. (IV.27.) határozata

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

(„Az Érd, Ercsi út és csomópontjainak felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével”)


Tovább...

108/2017. (IV.27.) határozata

a NIF Zrt.-vel az állami tulajdonban levő út- és csomópontfejlesztések előkészítésére vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről szóló 52/2017. (III.9.) határozat módosításáról

Tovább...

107/2017. (IV.27.) határozata

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című felhívásra Konzorciumi Megállapodás keretében pályázat benyújtásáról

(„Az Érd, Törökbálinti út, Szövő utca - Felsővölgyi utcáig tartó út rekonstrukciója körforgalom kialakításával”)

Tovább...

106/2017. (IV.27.) határozata

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című felhívásra Konzorciumi Megállapodás keretében pályázat benyújtásáról

(„Az Érd, Iparos út - Folyondár utca közötti szakasz rekonstrukciója jelzőlámpás csomópont kialakításával”)

Tovább...

105/2017. (IV.27.) határozata

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című felhívásra Konzorciumi Megállapodás keretében pályázat benyújtásáról

(„Körforgalom építése a Zámori - Fehérvári út csomópontban, a kapcsolódó 8104 jelű út rekonstrukciója”)

Tovább...

104/2017. (IV.27.) határozata

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című felhívásra Konzorciumi Megállapodás keretében pályázat benyújtásáról

(„Körforgalom építése a Zámori - Vadlúd utcai csomópontban a 8104 jelű úton”)

Tovább...

103/2017. (IV.27.) határozata

a Magyar Állam tulajdonában álló, Érd 033/28 és 033/30 hrsz.-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről

Tovább...

102/2017. (IV.27.) határozata

az Érd, Alispán utca 8/A. szám alatti irodaház vagyonkezelésbe adásáról


Tovább...

101/2017. (IV.27.) határozata

az Érd, Tompa Mihály u. 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés megszüntetéséről

Tovább...

100/2017. (IV.27.) határozata

az érdi 3264 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan közterületből való kivonásáról

Tovább...