Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra az ab) alcélnak megfelelően az Érdi Szivárvány Óvoda energetikai felújítása (2030 Érd, Hegesztő utca 2-8. hrsz.: 3232) tárgyában pályázatot nyújt be. A benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan a 2017. évi költségvetés terhére vállalja a pályázati önerő biztosítását, melynek összege 5 294 118 Ft,- a beruházás költségei pedig az alábbiak szerint alakulnak:

Fejlesztési alcél /Költségek

Igényelt támogatás összege (85 %)

Önerő összege (15 %)

Beruházás összköltsége

ab) alcél az Érdi Szivárvány Óvoda energetikai felújítása

30 000 000 Ft

5 294 118 Ft

35 294 118 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester