1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 22773 helyrajzi számon feltüntetett, 2030 Érd, Felső u. 43. szám alatti ingatlanra felépítendő új Egészségház vonatkozásában a DELFINTEL Energiaellátási, Távközlési, Tervezési és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társasággal 2015. április 8-án megkötött szerződésben ahasználatbavételi engedély megkérésére nyitva álló határidőt 2017. augusztus 31. napjára meghosszabbítja. 

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a szerződés-módosítás aláírására a határozat mellékleteszerinti tartalommal. 

Határidő: 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester