1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 4. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet gyermekorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére dr. Neumann Rita Imola gyermekorvossal feladat-ellátási szerződést köt öt éves határozott időtartamra, amennyiben a tevékenység személyes ellátását vállaló dr. Neumann Rita Imola gyermekorvos a praxis tekintetében a praxisengedélyt megszerzi.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt tárgyban előszerződést köt dr. Neumann Rita Imola gyermekorvossal annak érdekében, hogy dr. Neumann Rita Imola gyermekorvos az érdi 4. számú házi-gyermekorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély iránti kérelmét az illetékes hatóságnál benyújthassa.

3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy dr. Neumann Rita Imola gyermekorvos a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy dr. Neumann Rita Imola gyermekorvos az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 16755/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Bagoly u. 47. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlanban lévő rendelőt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi, illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terheli.

Határidő: az előszerződés megkötésére 30 nap

a szerződés megkötésére 2017. július 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester