Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a tartósan betöltetlennek minősülő érdi 4. számú házi gyermekorvosi körzet ellátását vállaló dr. Neumann Rita Imola gyermekorvost a körzet lecsökkent finanszírozásának kiegészítésére egy éven keresztül támogatási szerződés keretében havi 300.000,- Ft összeggel támogatja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozáson felül, melynek forrását az önkormányzat 2017. és 2018. évi költségvetésében biztosítja.

A gyermekorvos a támogatás összegét a praxis működtetésére, eszközök, berendezések, műszerek beszerzésére használhatja fel, elszámolási kötelezettséggel.

Határidő: feladat-ellátási szerződéssel egyidejűleg

Felelős: T. Mészáros András polgármester


 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester