1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy „Diósd, Érd és Törökbálint Anna-hegy térségi településrészeinek M0 autóúthoz való kapcsolódását biztosító új csomópont kialakítását megalapozó közlekedési vizsgálat és a térség egyéb közúthálózati problémáira javaslat elkészítése” címmel közlekedési vizsgálat készüljön.

2. A Közgyűlés támogatja, hogy a közlekedési vizsgálat Diósd, Törökbálint és Érd közös, egyenlő mértékű finanszírozásában készüljön, melyben Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 500.000 Ft+ÁFA összegű költségviselést vállal.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Bonum Via Szaktanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kötendő többoldalú vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: a vállalkozási szerződés megkötésére 10 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester


 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester