Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Kőhalmi Péterné Dr. Reinelt Edit fogszakorvos egyéni vállalkozóval (székhely: 2030 Érd, Felső utca 39-41.) 2015. december 9-én az 1. számú vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában megkötött feladat-ellátási szerződést 2017. július 31-ei hatállyal közös megegyezéssel megszünteti.

Határidő: 2017. július 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester