Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „Az Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópontjának fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 116/2017. (IV.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópontjának fejlesztése” címmel a 2030 Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópont fejlesztésére (hrsz.:13377, 12610, 13609, 13358, 13106), mindösszesen 167.895.707,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 166.357.737,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 1.537.970,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.”

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester