Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulattal 2011. május 30-án megkötött együttműködési megállapodás módosítását (továbbiakban: Együttműködési Megállapodás) az alábbiak szerint kezdeményezi:

Az Együttműködési Megállapodás 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

„Az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat által a csatorna beruházás céljaira Érd MJV Önkormányzatának átadandó összegek részletezése:

- 2016. december 31-ig: 1.616.679.998,- Ft,

- legkésőbb 2017. december 31-ig az LTP befizetések kiutalásából származó összegekből és az egyösszegű befizetésekből a kötvényprogram lezárásához legalább 2.300.000.000,- Ft.”

Határidő: 2017. július 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester