1.    Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet értelmében felülvizsgálta a 2016. CLXXIV. törvény hatálybalépésekor (2017. január 18.) fennálló, a település közterületeinek reklámcélú hasznosítására vonatkozó, az Europlakát Kft.-vel (jelenleg Publimont Kft.) 2006. június 23-án megkötött együttműködési megállapodását és megállapította, hogy a szerződés nem felel meg maradéktalanul a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. A Közgyűlés kezdeményezi az együttműködési megállapodás hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módosítását, vagy új szerződés megkötését legkésőbb 2020. december 31-ei hatállyal.

2.    A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Publimont Kft.-vel a szükséges szakmai egyeztetéseket folytassa le, és terjessze a Közgyűlés elé a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő szerződésmódosítást vagy az új szerződés megkötését.

3.    A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben a 2. pont szerinti szerződésmódosításra, vagy új szerződés megkötésére nincs lehetőség, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 16. § (3) bekezdése értelmében az 1. pont szerinti együttműködési megállapodást hat havi felmondási idővel mondja fel.

Határidő: 60 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester