Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 14/2007. (III.27.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti, helyi egyedi védelem alatt álló építmények felújításával kapcsolatos pályázati eljárásban a pályázatok elbírálásával, valamint a támogatás mértékének meghatározásával kapcsolatos hatáskörének a gyakorlását a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottságra ruházza át.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester