Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. szeptember 3. napjától 2022. szeptember 2. napjáig terjedő határozott időtartamra feladat-ellátási szerződést köt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 49-ű.§-aiban foglalt helyettes szülői és gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel (székhely: 2030 Érd, Karolina u. 3.).

A Közgyűlés a szolgáltatási díjat:

- 120.000,- Ft/hó/fő készenléti díjban, valamint

- a ténylegesen teljesített gondozási napok után fizetendő 1.000,- Ft/nap/gyermek összegben állapítja meg.

A Közgyűlés kötelezettséget vállal, arra hogy a 2018. évtől a 2022. évig a határozott idejű szerződés költségvetési fedezetét a Szociális Gondozó Központ költségvetésében biztosítja.

Határidő:       a döntés továbbítására – 2017. június 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester