Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények 13.522.915 Ft összegű, 2017. évi szabad maradványát elvonja.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2017. évi vállalkozói tevékenységéből származó szabad maradványából, 13.373.552 Ft-ból, a fenntartó részére teljesítendő befizetési kötelezettséggel csökkentett összeget, 12.169.932  Ft-ot elvonja.

Határidő: határozat továbbítására: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester