Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2017. évi szabad maradvány összegét, 139.059.809 Ft-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartalékába helyezi.

Határidő: határozat továbbítására: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester