1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a SZIPPANT-HAT Konzorciummal a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítása tárgyában 2012. július 21-én megkötött közszolgáltatási szerződést - az új közszolgáltatási szerződés hatályba lépésének napját megelőző nappal - közös megegyezéssel megszünteti.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződés megszűnésére tekintettel a szerződés IV/A. Fejezet 6.5. pontjában foglaltak alapján a Közszolgáltatóval történő elszámolást készítse el.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Határidő: folyamatos

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester