1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/F. § (3) bekezdés c) pontjára, valamint a 44/G. § (1) bekezdésére -, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó közszolgáltatási feladatainak teljes körű ellátására 2018. június 15. napjától az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft-t jelöli ki.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal a közszolgáltatási szerződést aláírja.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Határidő: folyamatos

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester