Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beszállítást végző Közszolgáltatóval és az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft-vel a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadása és további kezelése tárgyában 2014. április 1. megkötött együttműködési megállapodás megszüntetésére vonatkozó jognyilatkozatot megtegye, és a beszállítást végző Közszolgáltató személyének megváltozására tekintettel ugyanebben a tárgyban az új együttműködési megállapodást változatlan feltételekkel megkösse.

Az együttműködés értelmében az önkormányzat a beszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz leürítési díjából 333,6 Ft/m3 + ÁFA összeg megfizetését magára vállalja, melynek fedezetét a Közgyűlés az önkormányzat mindenkori költségvetésében biztosítja.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Határidő: folyamatos

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester