Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat 30/2016. (II.26.) határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzatát jelen határozatával módosítja, és annak módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozat melléklete szerinti tartalommal a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27.§ (1) bekezdése alapján jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester