Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 57/A. §-a alapján létrehozandó döntés-előkészítő bizottságba Kövesdiné Kiss Marianna köztisztviselőt póttagként delegálja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester